Nastavenie domácej siete LAN

Správnym nastavením domácej siete LAN, umožníte pristupovať k hlavnému riadiacemu programu Homylogic Evaluation Kit bez nutnosti zadávania IP adresy do prehliadača. Nastavením VPN v domácej sieti, umožníte prístup k programu Homylogic Evaluation Kit z internetu (pevná verejná IP adresa nie je potrebná). Pre nastavenie domácej siete odporúčame používať zariadenie MikroTik RouterBoard.

Nastavením DNS v domácej sieti, je možné pristupovať k hlavnému riadiacemu programu vo vašej sieti zadaním adresy https://homylogic.go, namiesto napr. https://192.168.16.111. Pre prístup do domácej siete z internetu je potrebné povoliť a nastaviť VPN. Tento návod zvládne technik, ktorý ovláda konfiguráciu počítačových sietí.

Hlavný program Homylogic Evaluation Kit môže korektne fungovať aj bez správneho nastavenia lokálnej siete LAN (bez zariadenie MikroTik), avšak nevyhnete sa hláseniu o nezabezpečenej komunikácii, čo však v lokálnej sieti nie je závažný problém. Zobrazovanie hlásenia o nezabezpečenom pripojení je potrebné vypnúť vo vašom prehliadači.

Bez korektného nastavenia DNS v domácej sieti LAN
Korektné nastavené DNS v domácej sieti LAN

Nastavenie DNS

Nastavenie DNS umožní pristupovať k hlavnému riadiacemu programu Homylogic Evaluation Kit, z akéhokoľvek počítača alebo mobilu pripojeného vo vašej lokálnej sieti LAN, bez nutnosti zadávania IP adresy. Správne nastavené DNS tiež zaručí maximálnu bezpečnosť pri používaní protokolu https://, pretože certifikát používaný pre šifrovanie komunikácie nie je možné overiť bez použitia DNS.

1. Stiahnuť program Winbox
Program Winbox je možné stiahnuť z internetu, používa sa pre konfiguráciu zariadenia MikroTik RouterBoard.

2. Spustenie programu WinBox a pripojenie k vášmu zariadeniu MikroTik RouterBoard
Spustite program winbox.exe, program automaticky nájde všetky pripojené zariadenia MikroTik RouterBoard vo vašej sieti. Vykonajte pripojenie k zariadeniu MikroTik RouterBoard.

2. Pridanie záznamu DNS pre hlavný riadiaci program Homylogic Evaluation Kit Pi
V ponuke IP->DNS je možné pridať nový statický záznam DNS. Názov DNS musí byť homylogic.go, IP adresa je zvyčajne 192.168.16.111.

Nastavenie VPN

1. Spustenie programu WinBox a pripojenie k vášmu zariadeniu MikroTik RouterBoard

2. Povoliť VPN
V ponuke Quick Set je potrebné povoliť používanie VPN. Ak nemáte pridelenú pevnú IP adresu poznačte si uvedenú VPN adresu (ktorú budete potrebovať pre pripojenie napr. z mobilného telefónu).

3. Pridať používateľov pre prihlásenie do VPN
V ponuke PPP, záložka Profiles pridajte nový zabezpečený profil. V rovnakej ponuke PPP, na záložke Secrets pridajte nového používateľa a vyberte predtým vytvorený zabezpečený profil, nastavte meno a heslo používateľa.

Pokiaľ je zariadenia MikroTik pripojené k vášmu hlavnému routeru, na vašom hlavnom routery je potrebné presmerovať port číslo 1723 na zariadenie MikroTik.

Príklad nastavení zariadenia MikroTik